24/7 Kontaktoni në +389 71 254 392

1.Çfarë prezanton Ballina?

Ballina është faqja e parë me të cilën perballet klienti.Përbehet prej menu-s, slider-it, search-it, hotelet e rekomanduara dhe hotelet me ofertë speciale.2.Si mund të kërkohet per specifik hotel?

Pasi janë mbushur të dhënat specifike tek search-i, do të shfaqet faqja me të gjithë hotelet për atë kërkese.Në pjesen e djathtë të faqes ndodhet sektori i filterave ku klienti mund të kerkojë hotel specifik ne bazë të emrit, regjionit ose numrit te yjeve qe posedon hoteli.3.Ku mund ti gjinden informacionet e rezervimit?

Pas zgjedhjes të hotelit specifik dhe dhomën tek e cila mund të akomdohen të gjithë pushuesit, do të shfaqet një faqe me të gjitha informacionet e rezervimit duke filluar nga hoteli, informacionet e hotelit(regjioni, yjet), dhoma qe keni zgjedhur, data e rrugëtimit, numri i personave dhe cmimi final.4.Si mund të kontrollohet rezervimi?

Pasi është mbaruar rezervimi, në prapavije kryhet një proces per konfirmin të rezervimit, dhe statusi i rezervimit mund te kontrollohet në cdo kohë duke klikuar në "Kontrollo Rezervimin" që ndodhet në menun e faqes në pjesen e siperme.5.Cilët janë serviset shtesë?

Kur jeni ne pjesen e fundit te rezervimit, ne sektorin ku plotesohen te dhenat e pasagjereve, te dhenat per kontakt, ne pjesen e siperme ndodhet serviset shtese qe ofrohen per ate udhetim.Transferi VIP, Transfer Private, Sigurim Shendetsor , Sigurim Per Anulim Rezervimi jane te serviset shtese qe ofrohen nga agjensioni.Cdo servisit i eshte bashkangjitur dhe cmimi perkates.5.Cilët janë serviset shtesë?

Kur jeni ne pjesen e fundit te rezervimit, ne sektorin ku plotesohen te dhenat e pasagjereve, te dhenat per kontakt, ne pjesen e siperme ndodhet serviset shtese qe ofrohen per ate udhetim.Transferi VIP, Transfer Private, Sigurim Shendetsor , Sigurim Per Anulim Rezervimi jane te serviset shtese qe ofrohen nga agjensioni.Cdo servisit i eshte bashkangjitur dhe cmimi perkates.6.Cila është valuta e pagesë për rezervimin online?

Gjatë gjithe procesit të rezervimit, te gjitha cmimet jane ne Euro, ndersa pagesa ne banke, pagesa finale behet ne valuten Denar per shkak te rregullave dhe ligjeve te Republikes se Maqedonise7.Ku informohem per rezervmin tim?

Te gjitha njoftimet rreth rezervimit tuaj, mund ti gjeni ne emailin tuaj qe keni regjistruar gjate rezervimit si te dhena per kontakt.